Motto

Ons motto is: Heel, schoon en veilig!

De vrijwilligers van buurtpreventie Tussen de Vaarten lopen of fietsen op wisselende dagen en tijdstippen door de wijk. Tijdens deze ronde kijken zij naar vooral onveilige en inbraakgevoelige situaties. Zij spreken onder meer buurtbewoners aan om tips te geven over bijvoorbeeld het voorkomen van een inbraak.

Wij toetsen elke situatie aan:

  1. Is dit heel?
  2. Is dit schoon? en
  3. Is dit veilig?

Als wij van mening zijn dat wij op één van deze drie vragen met een ‘nee’ moeten antwoorden, dan zullen wij actie ondernemen.

Wij gaan immers voor een heel, schoon en veilige wijk!